fbpx

Ochrona Mobilna FORTA24 powstała z potrzeby znalezienia tzw. złotego środka pomiędzy usługami ochrony fizycznej stacjonarnej a monitoringiem. Koszt tej usługi jak również użyte do jej realizacji technologie rozkłada się na kilka podmiotów. W porównaniu z koniecznością zatrudnienia pracownika ochrony w pełnym wymiarze czasu pracy FORTA24 to jedynie ułamek kosztów.

W ramach usług, umundurowani pracownicy ochrony wyposażeni w oznakowany pojazd i rozwiązania techniczne z zakresu łączności i nawigacji ochrania do 10 obiektów.

Zakres usług obejmuje patrole inspekcyjne dokonujące kontroli zewnętrznej i wewnętrznej obiektu, sprawdza stan zabezpieczeń mechanicznych, miejsc i urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania obiektu. Zazwyczaj kontrole odbywają się nieregularnych odstępach czasu w ilościach ustalonych Umową pomiędzy Stronami.

Do zadań pracowników FORTA24 należy również kontrola poszczególnych pomieszczeń, stanu instalacji, weryfikacja tożsamości osób obecnych na terenie chronionym. W przypadku wykrycia nieprawidłowości są one natychmiast likwidowane. Jeśli usunięcie awarii wykracza poza możliwości Patrolu, powiadamia on Zleceniodawcę, jego przedstawiciela lub odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, inne. Do czasu ich przybycia zadaniem pracowników FORTA24 jest podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie mienia i ograniczenie strat.

Z tej formy ochrony korzystają ci Zleceniodawcy, dla których ochrona fizyczna stała, byłaby zbyt droga a sam monitoring nie jest wystarczający lub jako forma wspomagająca stałą ochronę fizyczną pełniąc rolę pracowników obchodowych.

Pracownikami wyżej wymienionej formacji są osoby wyselekcjonowane pod względem umiejętności podejmowania interwencji, użycia środków przymusu bezpośredniego, w wieku do 45 lat, wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.