Uprawnienia pracownika ochrony

agencja ochrony uprawnienia

Uprawnienia pracownika ochrony

Na rynku istnieje wiele firm ochroniarskich, które świadczą dla swoich klientów różnorodne usługi z zakresu ochrony osób i mienia. W firmach takich pracują odpowiednie osoby, pospolicie zwane przez wszystkich ,,ochroniarzami”. Bardzo często wielu z nas zastanawia się nad tym, jakie takie osoby mają uprawnienia? Co pracownikom ochrony wolno, a co jest absolutnie zakazane? Tym tematem chcielibyśmy zająć się właśnie teraz. 

Pracownik ochrony  – czy wszystko mu wolno?

Każdy pracownik ochrony wykonujący swoją pracę dla firmy ochroniarskiej posiada szereg różnego rodzaju uprawnień, dzięki którym w skuteczny sposób może wykonywać swoją pracę i powierzone mu zadania dotyczące ochrony osób i mienia. Oczywiście to, że może on wiele, nie oznacza, że wolno mu wszystko. Warto więc z tym tematem się zapoznać, by zyskać nieco większy zakres wiedzy. Wszelkie uprawnienia pracowników ochrony określone są w ustawie o ochronie osób i mienia. Na mocy tej ustawy, pracownicy mają szereg różnorodnych praw. Jakich?

Podstawą jest możliwość legitymowania osób, by móc ustalić ich tożsamość, jak również i określać obszar, na jakim ci mogą się znajdować, a gdzie jest to zakazane. W zależności od miejsca pełnienia ochrony, mogą oni domagać się przepustek, pozwoleń czy wjazdów do określonych obiektów czy na konkretne tereny. Pracownicy ochrony mają także prawo wezwać dane osoby do opuszczenia obiektu lub terenu, gdy ci nie mają do tego stosownych uprawnień lub gdy zakłócają oni porządek. Ochroniarze muszą również stać na straży bezpieczeństwa, gdy innym osobom zagraża zdrowie lub życie. Jeśli więc ktoś zachowuje się niezgodnie z prawem, jest agresywny i stwarza zagrożenie, ochrona może taką osobę bez problemu z danego obiektu lub z konkretnego tereny usunąć. 

Jakie metody mogą wykorzystywać pracownicy ochrony mienia?

Oczywiście należy zdać sobie sprawę z tego, że pracownicy ochrony to nie policja, a więc nie mają oni takich samych praw, jak funkcjonariusze, jednak mogą stosować wiele metod walki z niedozwolonymi zachowaniami określonych osób. Co więc im wolno? Mogą stosować oni środki przymusu bezpośredniego, a więc na przykład kajdanki czy paralizatory, wtedy, gdy następuje zagrożenie dóbr, jakie ci chronią lub gdy następuje z drugiej strony atak. W szczególnych przypadkach mogą oni stosować broń palną, jednak konieczne są do tego odpowiednie przesłanki, gdy środki przymusu bezpośredniego okazują się być mało skuteczne. 

agencja ochrony uprawnienia

Kiedy więc możliwe jest użycie broni palnej?

Kluczowe znaczenie ma z pewnością temat dotyczący broni palnej i tego, kiedy można ją używać. Skąd bowiem wiedzieć, że dana sytuacja pozwala pracownikowi ochrony ją użyć, a inna nie? Broń palną może wykorzystać tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ochrona chce odeprzeć bezpośredni i bezprawny zamach na swoje życie lub zdrowie. Dotyczy to również sytuacji, gdy dana osoba nie zareagowała na wezwanie do porzucenia broni lub innego narzędzia. Broń palna używana jest także przeciwko osobom, które siłą chcą odebrać pracownikom ochrony broń palną i w celu odparcia zamachu na ochraniane przez pracowników osoby, wartości pieniężne lub też inne rzeczy, które są cenne, a które firma ochroniarska ma za zadanie bronić. 

Co w sytuacji niestosowania się do przepisów?

Jeśli pracownik ochrony nie będzie stosował się do przepisów i przekroczy on swoje uprawnienia, ponosić będzie on odpowiedzialność karną, zgodnie z art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia, który to mówi, że ,,Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”. 

Zatrudnianie profesjonalistów

Każda firma ochroniarska, której zależy na wysokiej renomie i możliwości świadczenia usług z pełnym zadowoleniem klientów, musi posiadać w swoich szeregach odpowiednie osoby. Pracownicy ochrony muszą przejść odpowiednie testy, a następnie szkolenia, by móc zostać zatrudnionymi w takiej właśnie firmie. Tam, gdzie pracują osoby niekompetentne, firma szybko traci reputację i nie ma zleceń, które pozwoliłyby jej zarobić. Firma zaś o ugruntowanej pozycji na rynku, która miesięcznie zajmuje się dziesiątkami zleceń i spraw, na żadne uchybienia i błędy, nie może sobie pozwolić. W takiej więc ochronie pracują osoby stosownie do tego przeszkolone. Muszą mieć one odpowiednią wiedzę, doświadczenie, stosowne kwalifikacje i uprawnienia, by móc w tym zawodzie pracować i spełniać swoje zadania.

Zatrudniając firmę ochroniarską, każdy klient pragnie otrzymania najwyższej jakości usług, a więc profesjonalnej ochrony powierzonego mienia, konkretnej imprezy czy wartościowych rzeczy. Chcąc wybrać tą jedną konkretną, należy mieć pewność, że jest ona najlepsza i mamy do niej zaufanie, zlecając tak ważne sprawy, jakimi jest ochrona. Dobrze prosperujące na rynku firmy są w stanie zrealizować każde, najbardziej nawet wymagające zlecenie. 

Polub nas na FB