Monitoring osiedlowy a przepisy

monitoring osiedlowy

Monitoring osiedlowy a przepisy

Monitoring osiedlowy to jedna z form zabezpieczenia danego terenu. Ma funkcję odstraszającą, jednak za jej pośrednictwem możemy odnaleźć złoczyńcę, który dokonał przestępstwa na terenie monitorowanego obszaru. Jest to jednocześnie niepodważalny dowód w sądzie, który gwarantuje nam wygranie sprawy. Kto i kiedy może zająć się instalacją monitoringu? Jakie są warunki udostępniania danych z monitoringu? O jakich zakazanych praktykach związanych z RODO powinniśmy pamiętać? Jakie prawa posiada osoba nagrywana przez osiedlowy monitoring? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Instalacja monitoringu- kto i kiedy może?

Jeśli podmioty publiczne chciałyby zbierać nasze dane osobowe, muszą mieć poważną podstawę prawną, która umożliwi prowadzenie monitoringu. Najnowsze przepisy uchwalone w związku z RODO dokładnie wskazują, kto może rozpocząć instalowanie monitoringu. Są to m.in. samorządy gminne i samorządy powiatowe po to, aby zachować porządek publiczny i zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Monitoring prowadzony może być również przez samorząd wojewódzki czy też przez podmioty, które zarządzają mieniem państwowym, aby zmaksymalizować ochronę. Trzecią instytucją jest szkoła. To właśnie tam bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze. Gmina może stosować monitoring po to, aby zapewnić porządek publiczny i zwiększyć bezpieczeństwo. Warto jednak wspomnieć o tym, że tego typu nagrania nie mogą zostać użyte do promocji miasta bądź w innych celach- jest to nielegalne i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Jeśli chodzi o podmioty prywatne- także mogą prowadzić monitoring, jednakże musi to być odpowiednio uzasadnione. Nie obędzie się jednak bez konieczności realizowania obowiązków i ograniczeń, które ściśle związane są z wprowadzonym RODO. 

Dane z monitoringu- warunki udostępniania

Warto wspomnieć o udostępnianiu nagrań, na których to znajdują się wizerunki poszczególnych osób. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że często mogą one posiadać także nieco inne dane osobowe, jak chociażby numery rejestracyjne, sylwetka, kształt twarzy- są to cechy charakterystyczne, na podstawie których możliwe jest rozpoznanie danej osoby. Musimy w sposób szczególny zwracać uwagę na prawa i interesy osób, które mają prawo do tego, aby uzyskać kopię swoich danych. Administrator musi zdawać sobie sprawę z tego, że dane mogą negatywnie wpłynąć na prawa i wolności. Jeśli chcemy temu zapobiec, musimy wziąć pod uwagę możliwość ingerencji w prywatność innych osób. Co to oznacza w praktyce? Nagrania mogą być udostępniane pod warunkiem, że sylwetki innych osób ulegną anonimizacji. Dane osobowe innych osób powinny być zamazane za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania- warto mieć to na uwadze. monitoring na osiedlu

Zakazane praktyki związane z RODO

RODO przyniosło wiele zmian w obszarze monitoringu, o których należy wiedzieć. Warto wspomnieć o praktykach, które są zakazane. Przede wszystkim instytucje publiczne nie mogą instalować kamer w następujących pomieszczeniach: szatnie, stołówki, palarnie, obiekty socjalne, pomieszczenia sanitarne. W konsekwencji kamery, które wisiały w przebieralniach na basenach, musiały zostać usunięte. Co prawda podmioty prywatne nie są objęte tym zakazem, jednakże interesy administratora nie powinny ograniczać prawa do prywatności i ochrony danych. Dlatego też prowadzenie monitoringu w wrażliwych obszarach może mieć przykre konsekwencje.

Kolejną zakazana praktyką jest nagrywanie dźwięku. W konsekwencji kamery wyposażone w mikrofony są kategorycznie zakazane. Tego typu sprzęt stosowany był przede wszystkim w autobusach lub placówkach NFZ. Mikrofony używane przez podmioty prywatne również mogą okazać się nielegalne.

Prawa dla osoby nagrywanej- jakie posiada?

Warto także zdawać sobie sprawę z tego, że osoba nagrywana również posiada kilka praw, o których należy pamiętać. Przede wszystkim osoba nagrywana musi być za każdym razem informowana o tym, że poszczególna przestrzeń jest objęta monitoringiem. Co prawda obowiązek ten wynikał już ze wcześniejszych przepisów, jednak w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej. Dopiero RODO spowodowało, że administratorzy monitoringu osiedlowego zaczęli informować o tym, że na terenie występują kamery.

Nie da się ukryć, że niejednokrotnie skuteczne informowanie jest dość trudne. Pomimo wszystko na tabliczce muszą znajdować się informacje, jaki jest cel stosowania danego monitoringu, a także kto jest za niego odpowiedzialny. Oczywiście dopuszczane jest również warstwowe przekazywanie informacji czyli podawanie bardziej szczegółowych danych. Warto także wspomnieć o tym, ze każda osoba, która została nagrana w danym budynku, ma prawdo do tego, aby uzyskać dostęp do nagrań z naszym udziałem. W tym przypadku administrator musi jednak zmierzyć się z dwoma wyzwaniami. Dochodzi do weryfikacji tożsamości i ochrony wizerunku innych osób, które przypadkiem występują na nagraniu. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji prawnej się znajdujemy, przysługuje nam dostęp do nagrań .

Polub nas na FB