Doświadczenie

Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe
  • Wspólnota Mieszkaniowa „STAWKI”
  • Wspólnota Mieszkaniowa „BODYCHA”
  • Wspólnota Mieszkaniowa „GÓRNA DROGA”
  • Wspólnota Mieszkaniowa „KOPERNIKA”
  • Wspólnota Mieszkaniowa „NOAKOWSKIEGO”
  • Wspólnota Mieszkaniowa „POZNAŃSKA”
  • Wspólnota Mieszkaniowa „ROZŁUCKA”